Terapia i psychoanaliza

Kiedy jest wskazana?
Istnieje wiele powodów, dla których praca z terapeutą może być korzystna. I wiele dobrych wymówek, żeby z niej nie korzystać, na przykład, że się nie ma na to czasu czy umiejętności mówienia o sobie i że poradzi się ze swoimi zmaganiami psychologicznymi samemu albo, że czas nas uleczy czy przyniesie zmianę.

Myślę, że do potrzeby terapii często prowadzi tęsknota i/lub cierpienie.

Czasami w tym naszym świecie XXI wieku, świecie rozwoju i sukcesów niełatwo jest przyznać się, nawet przed sobą, że życie boli. Zwykle – choć są wyjątki – to cierpienie przyprowadza ludzi na terapię. Może być ono skrzętnie ukrywane za różnymi maskami i aktywnościami i dopiero konkretna sytuacja w życiu sprawia, że człowiek szuka pomocnej dłoni i wsparcia dla swojego wewnętrznego przeżywania, poza kręgiem swoich znajomych. W rzeczywistości nie wszystkie nasze trudności rozwiązują się „naturalnie”. Czasami musimy aktywnie, świadomie nad nimi pracować. I potrzebujemy obecności, wsparcia i przewodnictwa czy towarzystwa kogoś innego w tym procesie.

Do gabinetów terapeutycznych przychodzą ludzie w różnych stanach emocjonalnych i sytuacjach, zakrętach życiowych, zatrzymani w swojej życiowej drodze. Nie potrafiący się odnaleźć po rozstaniu, w żałobie, po utracie pracy. Osoby, którym doskwiera samotność. Szukający bezskutecznie swojej „drugiej połowy”. Żyjący w trudnych relacjach, prywatnie czy zawodowo. Albo kiedy mają poczucie, że ich życie nie ma za bardzo sensu, wątpiący w siebie i zamiast świetlanej przyszłości widzący ciemność. Przeżywający depresję. Uzależnieni – od alkoholu czy innych używek, związku, internetu, pracy. Przeżywający kryzys – zawodowy, twórczy, osobisty. Poszukujący swojej drogi albo nie mogący ruszyć z miejsca. Niepanujący nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi. Dowiadujący się od lekarza, że nagły ucisk w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem, nie mają niczego wspólnego z kłopotami z sercem, bo to „tylko” atak paniki. Z tak zwanymi zaburzeniami psychosomatycznymi oraz z wieloma innymi symptomami cierpienia duszy i ciała… , razem lub oddzielnie. W kryzysie wieku średniego. Wypaleni zawodowo. Mierzący się z chorobą czy ze zbliżającą się śmiercią – własną lub kogoś bliskiego.

Może ta lista nie uwzględnia Twojej sytuacji… Tak czy inaczej, jeżeli chcesz zmiany w sobie, która pozwoli Ci doświadczać życia i siebie w pełniejszy sposób – zapraszam na konsultację.

Zapraszam również osoby poszukujące sensu i znaczenia w życiu. Tęskniące za czymś i mające poczucie, że coś czeka na nich lub oni czekają na coś, tylko jeszcze nie mają słów na opisanie tego przeczucia. Albo kiedy kluczowa decyzja życiowa przed nimi, a dylematom nie ma końca…

Jak pracuję

Moje podejście terapeutyczne jest ukształtowane głównie przez psychologię analityczną stworzoną przez C.G. Junga i rozwijaną współcześnie.

Kluczowe dla mnie jest holistyczne postrzeganie psychiki ludzkiej, z jej możliwościami do samoleczenia i samoregulacji. Wierzę, że każda osoba jest jedyna i wyjątkowa, a historia życia i wszystkie dylematy, konflikty oraz sprzeczności – te wewnętrzne i zewnętrzne, traumy, ale też marzenia, talenty, pragnienia i plany są ważnymi elementami ścieżki indywidualizacji. W pracy analitycznej nie skupiam się tylko na symptomach, wpływie przeszłości i odkrywaniu aktualnych wzorców, ale też mamy na uwadze potencjał, kreatywność i człowieka jako całość. Celem analitycznej pracy terapeutycznej jest nie tylko zredukowanie czy pozbycie dokuczliwych symptomów i cierpienia. Symptomy wskazują, że coś w naszym życiu potrzebuje uwagi i wzrostu. W terapii chodzi o zrozumienie własnego wewnętrznego świata, nadanie znaczenia i podążanie swoją drogą, z wykorzystaniem dostępnego potencjału i umiejętności oraz szacunkiem dla nieznanego.

Terapia i psychoanaliza jungowska są bardzo zindywidualizowane. Tak jak nie ma standardowego pacjenta, nie ma też standardowego przebiegu sesji i całego procesu. W procesie uwadze i refleksji oraz próbie zrozumienia podlegają Twoje psychologiczne i / lub egzystencjalne pytania oraz przeżycia dnia codziennego, dylematy, schematy działania oraz sny. Proces ten może być również bardzo kreatywny dla osób poszukujących głębszego sensu w swoim życiu. Ta psychologiczna praca jest głównie „terapią mówioną”. Stosownie do potrzeb do sesji są wprowadzane inne modalności, takie jak praca z wyobraźnią, ekspresja twórcza (rysowanie, malowanie) czy praca z ciałem.

Terapia odbywa się w formie indywidualnych spotkań w moim gabinecie w centrum Warszawy lub w formie sesji on-line dedykowanych osobom, które z różnych względów nie mogą spotykać się osobiście. Nie przesądzam z góry czasu trwania terapii i liczby sesji, kluczowe jest osiągnięcie znaczących zmian i zrozumienie znaczenia. Czas trwania terapii jest omawiany na wstępnym spotkaniu w oparciu o indywidualne potrzeby każdej osoby i możliwe, że też obawy.

Pracuję w języku polskim i angielskim.

W przypadku zainteresowania podjęciem terapii zachęcam do umówienia się na konsultację.

Konsultacje

Konsultacja terapeutyczna to spotkanie służące wspólnemu przyjrzeniu się Twojej aktualnej sytuacji i wewnętrznej reakcji na nią, połączone z poszukiwaniem odpowiedzi na ile terapia czy psychoanaliza jungowska są odpowiednim sposobem na zmierzenie się z przeżywanymi zmaganiami. Ważne też jest, aby była okazja sprawdzić jak działa interpersonalna chemia pomiędzy nami. Konsultacja ma odpowiedzieć na te pytania.

Osoby pragnące nawiązać kontakt proszę o telefon na numer 603 919 987 lub o przesłanie informacji na adres mailowy malgorzata@nader.pl.

W trakcie pierwszej, krótkiej rozmowy telefonicznej uzgodnimy termin i cenę spotkania konsultacyjnego, które trwa 60 minut. W zależności od okoliczności może odbyć się jedno lub kilka spotkań o tym charakterze; jest to ustalane indywidualnie. Spotkanie czy spotkania konsultacyjne mogą, ale nie muszą być wstępem do dalszej głębszej pracy. Możemy zatrzymać się na etapie wstępnej eksploracji sytuacji i wniosków, które z tego wynikają.
Jeżeli po spotkaniach konsultacyjnych wspólnie podejmiemy decyzję o regularnych sesjach, to wtedy przedyskutujemy szczegółowo warunki współpracy – cenę, tryb płatności, przerwy wakacyjne, odwoływanie sesji itp..

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się regularnie raz lub dwa razy w tygodniu w ustalonym indywidualnie trybie w gabinecie lub on-line w uzasadnionych sytuacjach.

Analiza szkoleniowa

Jestem analitykiem jungowskim uprawnionym do prowadzenia analizy szkoleniowej. Zajmuję się wyłącznie kliniczną pracą z pacjentami i nie prowadzę zajęć dydaktycznych w kursach. Taka sytuacja sprzyja budowaniu relacji terapeutycznej i szczelnego naczynia alchemicznego w procesie analitycznym.

W sprawie analizy szkoleniowej – proszę o kontakt tak jak w sprawie każdej terapii.