Executive coaching

Executive & Leadership Coaching dedykuję doświadczonym menedżerom pracującym w wymagającym biznesowym środowisku, którzy potrzebują refleksji czy zmierzenia się z ważnymi kwestami natury zawodowej, na przykład relacji w pracy (z podwładnymi, szefami, w zespole, z klientami, kolegami), własnych zachowań i nawyków, które nie są powodem do dumy, a także kwestii przyszłej kariery czy rozwoju.

W pracy coachingowej, w dialogu, patrząc z różnych perspektyw zgłębiamy zgłaszane kwestie związane z zawodowym życiem, żeby dzięki wglądowi i pogłębionemu, kompleksowemu rozumieniu sytuacji i dynamiki procesów interpersonalnych, mogły być ewentualnie podejmowane decyzje co do kierunku i sposobu zmian oraz budowania relacji w świecie zawodowym.

Proponowany przeze mnie coaching osadzony jest w korporacyjnej psychologii analitycznej, która między innymi oferuje metody wspierające człowieka w jego drodze indywiduacji w środowisku zawodowym. Ta forma pracy dedykowana jest osobom prywatnym finansującym proces coachingowy indywidualnie.

Podobnie jak w terapeutycznym settingu, najpierw sprawdzenia wymaga czy działa interpersonalna chemia między nami. Jeżeli tak, to na pierwszym spotkaniu – 60 minutowej konsultacji – jest ustalana Ilość sesji coachingowych, częstotliwość i cena – jest to kwestia indywidualnych uzgodnień.

Mam wieloletnie doświadczenie jako coach i konsultant w pracy z członkamai zarządu, dyrektorami w różnych obszarach biznesowych, menedżerami projektów oraz specjalistami i przedstawicielami wolnych zawodów. Więcej o mojej pracy w świecie biznesu na stronie www.klk.pl, gdzie zamieszczone są informacje o tym aspekcie mojego zawodowego życia oraz referencje.