Małgorzata Nader

Konsultacje

Konsultacja terapeutyczna to spotkanie służące wspólnemu przyjrzeniu się Twojej aktualnej sytuacji i wewnętrznej reakcji na nią, połączone z poszukiwaniem odpowiedzi na ile terapia czy psychoanaliza jungowska są odpowiednim sposobem na zmierzenie się z przeżywanymi zmaganiami. Ważne też jest, aby była okazja sprawdzić jak działa interpersonalna chemia pomiędzy nami. Konsultacja ma odpowiedzieć na te pytania.

Osoby pragnące nawiązać kontakt proszę o telefon na numer 603 919 987 lub o przesłanie informacji na adres mailowy malgorzata@nader.pl.

W trakcie pierwszej, krótkiej rozmowy telefonicznej uzgodnimy termin i cenę spotkania konsultacyjnego, które trwa 60 minut. W zależności od okoliczności może odbyć się jedno lub kilka spotkań o tym charakterze; jest to ustalane indywidualnie. Spotkanie czy spotkania konsultacyjne mogą, ale nie muszą być wstępem do dalszej głębszej pracy. Możemy zatrzymać się na etapie wstępnej eksploracji sytuacji i wniosków, które z tego wynikają. Jeżeli po spotkaniach konsultacyjnych wspólnie podejmiemy decyzję o regularnych sesjach, to wtedy przedyskutujemy szczegółowo warunki współpracy – cenę, tryb płatności, przerwy wakacyjne, odwoływanie sesji itp..

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się regularnie raz lub dwa razy w tygodniu w ustalonym indywidualnie trybie w gabinecie lub on-line w uzasadnionych sytuacjach.